Financiering

Toelichting Financiering

Fijn dat je de intentie heb om mee wil helpen met de financiering van de nieuwe motorsport accommodatie in Noord-Holland. De haalbaarheid van het plan hangt nu ook in grote mate af van de belangstelling om mee te investeren in de nieuwe motorcross accommodatie bij motorsportliefhebbers. We gebruiken een apart Inschrijf formulier om de juiste informatie over de bereidheid van mensen om mee te investeren in de nieuwe Motorsport accommodatie Noord-Holland.

Financiering:
Er is heel veel geld nodig om de nieuwe motorcross accommodatie te realiseren. Momenteel zijn we druk bezig om de financiering rond te maken. Voor het gehele project is er een bedrag van ca. € 2,8 miljoen nodig om de voorbereidingen te treffen, de grond te kopen en de baan aan te leggen. Hiervan hebben we inmiddels ca. € 1,2 miljoen aan kosten gedekt door eigen middelen, een subsidie van de provincie, toegezegde sponsoring van bedrijven en inzet van vrijwilligers die willen helpen met de aanleg van de crossbaan. Voor de financiering van deze aanvullende kosten denken wij aan Crowdfunding en uitgifte van aandelen in de exploitatiemaatschappij Sphinx BV, waar Stichting NHGS Phoenix momenteel de enige aandeelhouder van is.

Het project kan worden gestart zodra we toezegging hebben voor tenminste € 90.000 financiering in 2016 voor de planologische procedures en een gedeelte van het clubgebouw dat vanaf 2018 gebouwd gaat worden.  Daarmee kunnen we de bank laten zien hoeveel draagvlak er is voor de realisatie van de crossbaan. We zullen ook sponsoren benaderen die zich al hebben aangemeld voor hulp bij de bouw van het clubgebouw. Voor het clubgebouw is geen vast bedrag geraamd, we willen een gebouw realiseren voor het bedrag dat uit Crowdfunding, uitgifte van aandelen en sponsoring beschikbaar komt. Een eenvoudig gebouw wordt geschat op ca. € 250.000, daar is het business plan nu op gebaseerd.

Heb je spaargeld over waar je meer rente over wilt krijgen dan bij de bank en wil je de Stichting ook helpen met de financiering van de nieuwe crossbaan, laat dat weten door in te schrijven via onderstaande link.

Welke mogelijkheden zijn er om mee te financieren voor de nieuwe motorsport accommodatie:

Mogelijkheid 1: Crowdfunding
Crowdfunding (ook wel crowdfinancing genoemd) is een alternatieve wijze om een project te financieren. Om een project te financieren gaan ondernemers in de meeste gevallen naar de bank om een kredietaanvraag te doen en zo startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding verloopt echter zonder financiële intermediairs, maar zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Crowdfunding werkt in het kort als volgt: De stichting leent geld van particulieren of bedrijven die betrokkenheid voelen bij de motorsport en een bedrag aan bijvoorbeeld spaargeld willen uitlenen aan de stichting. De stichting betaalt ca. 1,5 % hogere rente dan bij de bank momenteel gebruikelijk is. De Crowdfunding contracten wordt in 2 fasen afgesloten, het eerste deel in het najaar van 2016 ten behoeve van de plankosten en vergunningprocedures, het tweede en grootste deel in het voorjaar van 2018 ten behoeve van de uitvoeringsfase, welke medio 2018 op zijn vroegst kan starten. Vervolgens betaalt de stichting de lening terug over een periode van 10 jaar, vanaf het jaar dat de crossbaan geëxploiteerd kan worden. De Stichting staat er garant voor dat iedereen zijn uitgeleende geld met rente volledig terug krijgt.

Crowdfunding is een leuke manier om een klein stukje bij te dragen aan het mogelijk maken dat er eindelijk een motorcrossbaan komt en levert daarnaast een mooie rente op.

Mogelijkheid 2: Aandelen
Met aandelen koop je een stukje van de nieuwe motorsport accommodatie. De uitgifte van aandelen werkt in het kort als volgt: de stichting geeft aandelen uit aan particulieren of aan bedrijven die geld willen investeren in het eigendom van de motorcrossbaan. Aandeelhouders worden dan mede eigenaar van de crossbaan en krijgen zeggenschap over de aanleg en exploitatie van de crossbaan. De aandeelhouders profiteren van de waarde ontwikkeling en ontvangen dividend van de BV zodra de crossbaan winst gaat maken. Daar staat tegenover dat zij hun belegging kwijt kunnen raken, als de exploitatie maatschappij (Sphinx BV) failliet gaat. Wie zich aanmeldt voor de mogelijkheid om aandeelhouder van de Sphinx BV te worden, zal worden uitgenodigd voor een informatie avond, waar uitgebreid wordt verteld over de financiële prognoses van het businessplan. Op de website staat een uitgebreidere uitleg over de twee financieringsmogelijkheden.

Keuze
Aan het nemen van een aandeel zitten meer risico’s dan aan Crowdfunding en is bedoeld voor mensen die financieel niet afhankelijk zijn van de opbrengst uit de crossbaan. Daar staat tegenover dat de waarde ontwikkeling en het dividend op termijn kans op een aanzienlijk hoger rendement opleveren dan de rente die voor Crowdfunding leningen wordt betaald. Crowdfunding heeft een veel lager risico, doordat de terugbetaling van de leningen door de Stichting wordt gegarandeerd.

Het inschrijfformulier Financiering  is te gebruiken voor zowel de rijders alsmede de belangstellenden. Alle onderstaande doelgroepen kunnen het zelfde formulier invullen.

Rijders:
Vindt jij het belangrijk dat er een motorcross accommodatie komt in Noord-Holland en mocht je mee willen financieren. Vul dan de gegevens in op het inschrijf formulier financiering.

Belangstellende:
Mocht je niet zelf rijden, maar wel belangstelling hebben in Crowdfunding en of aandelen in de nieuwe motorsport accommodatie, dan kan je dit inschrijf formulier financiering ook invullen. We kunnen je dan op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Sponsoren:
Er is heel veel geld nodig om de nieuwe motorsport accommodatie te realiseren. We zijn ook hard opzoek naar sponsors om dit mogelijk te maken. Mocht je willen sponsoren dan is het ook mogelijk om een email te sturen naar: secretaris@mc-nh.nl met daarin de invulling die jullie kunnen geven aan de sponsoring.

 

Privacy:
Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van deze financiering ronden voor onze motorclub en stichting. Gegevens worden niet gebruikt voor  reclame doeleinden en zullen ook nooit aan derden worden doorgegeven.

Mocht je er niet uitkomen met het inschrijfformulier financiering of vragen hebben stuur een email naar : secretaris@mc-nh.nl

Succes met de inschrijving!

klik hieronder om naar het inschrijfformulier financiering te gaan:

Inschrijf formulier Financiering 

note: Graag per persoon apart invullen.

Inschrijving is vrijblijvend. Na inschrijving wordt u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Daarna wordt een lening overeenkomst of aandeeluitgifte individueel met u besproken. Aan de inschrijving kunnen de Stichting NHGS Phoenix en Exploitatiemaatschappij Sphinx BV geen rechten ontlenen. Inschrijvers die jonger zijn dan 18 jaar dienen in te schrijven op naam van hun ouders en/of verzorgers.

Zie bijlage voor de volledige informatie en voorwaarden voor financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland: Financiering Motorcross Accommodatie Noord-Holland

* zijn verplichte velden, overige velden zijn optioneel