Lid/Donateur

Beste crossers, en cross liefhebbers(sters),

Ook dit jaar kan je donateur worden van MC Noord Holland (MC-NH). We zijn een groeiende en enthousiaste motorcross club, met een eigen trainingsbaan en met vele leuke wedstijden en evenementen. Er wordt op de achtergrond gewerkt een definitieve baan in Middenmeer zodat we in de toekomst ook meerdere dagen per week trainingen kunnen verzorgen en natuurlijk meer wedstrijden.

Donateur / Lid:
Bij MC-NH wordt je Donateur! Waar wordt je niet lid? Een Lidmaatschap hoort bij een vereniging. MC-NH is een stichting(NHGS Phoenix) en een stichting kent geen leden maar donateurs. Het is gewoon het zelfde. Dus wordt je lid van MC-NH, dan wordt je donateur! Het donateurschap wordt aangegaan per kalenderjaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn van het jaarlijks doorlopend donateurschap bedraagt twee maanden voor het eind van het kalenderjaar.

Waarom wordt ik donateur?:
We maken onderscheid tussen rijdende en niet rijdende donateurs. Er zitten veel voordelen aan het donateur worden. Je krijgt korting bij trainingen op ons circuit “Kooypunt” in Den Helder en bij de wedstrijden wie wij organiseren. Aan de trainingsweek aan het eind van de zomer in Delfzijl kan alleen door donateurs worden meegedaan. De trainingsweek in Delfzijl is een gezellige en leerzame week, waarin elke dag door professionals les wordt gegeven. Wil je als Donateur alleen gebruik maken van onze trainingsmogelijkheden, dat is natuurlijk ook goed. We willen met de club zoveel mogelijk mensen op hun eigen niveau de mogelijkheid bieden om hun sport uit te oefenen. Als Donateur houden we je ook op de hoogte van het laatste nieuws en help je ons ook met het realiseren van de nieuwe permanente baan. Ook als je niet rijdt is het voor ons van belang als je donateur wordt. In onze onderbouwing van het business plan voor de nieuwe baan en ter ondersteuning van onze aanvraag bij de gemeente Hollands Kroon is het van belang als we zo veel mogelijk donateurs hebben. Er zijn dus genoeg redenen om donateur te worden, rijdend of niet-rijdend. Steun ons, zodat wij verder kunnen werken aan ons einddoel: een vaste motorcrosslocatie in Hollands Kroon.

Tarieven donateur:
Je kan rijdend of niet rijdend donateur worden. De kosten voor een donateur zijn:

– Rijdend donateur: € 25,- (per kalender jaar)
– Niet rijdend donateur € 25,- (per kalender jaar)


Betaling:
Betaling gaat via Automatische Machtiging Bank (incasso-opdracht): Het bedrag wordt via een automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven. Ik machtig hiermee Stichting NHGS Phoenix het bedrag (eenmalig / jaarlijks) van mijn rekening af te schrijven.

Privacy:
Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van activiteiten van onze motorcrossclub. Gegevens worden niet gebruikt voor reclame doeleinden en zullen ook nooit aan derden worden doorgegeven.

Mocht je er niet uitkomen met het inschrijfformulier Donateur of nog vragen hebben stuur een email naar : secretaris@mc-nh.nl

Succes met de inschrijving!

Groeten,

Bestuur en Medewerkers MC-NH / NMC

klik hieronder om naar het inschrijfformulier Donateur te gaan:

Inschrijfformulier Donateur

note: Graag per deelnemer/donateur apart invullen. Inschrijving is definitief na het volledig invullen van het inschrijfformulier Donateur en de betaling.

* zijn verplichte velden, overige velden zijn optioneel