Nieuws

Resultaat enquête Motorcross Noord-Holland

Rond de kerstperiode van 2015 werd een enquête gehouden onder motorsportliefhebbers in Noord-Holland met als doel om het draagvlak te onderbouwen voor de realisatie van een nieuwe motorcrossbaan in de kop van Noord-Holland.

De resultaten van de enquête zijn als volgt:

Aantal respondenten:         Tot 11 januari hebben 1024 mensen de enquête ingevuld. Uiteindelijk zijn er totaal 1400 reacties geteld.

 

Provincie:
Herkomst respondenten naar provincie (o.b.v. telling 11 januari 2016):

Provincie Aantal % Cum
Noord-Holland 835 81,5% 81,5%
Zuid-Holland 78 7,6% 89,1%
Friesland 22 2,1% 91,2%
Gelderland 19 1,8% 93,0%
Overijssel 14 1,4% 94,4%
Utrecht 13 1,3% 95,7%
Drenthe 13 1,3% 97,0%
Noord-Brabant 12 1,2% 98,2%
Groningen 7 0,7% 98,9%
Flevoland 5 0,5% 99,4%
Limburg 4 0,4% 99,8%
Buitenland 2 0,2% 100,0%
1024 100%

Op het eindaantal is het aantal respondenten uit Noord-Holland wat gedaald tot 1041 van de 1340 = 77,7 %.

 

 

Type Motorrijder:
Verdeling van het type motorrijders en de frequentie dat zij opgeven te willen rijden (o.b.v. telling 11 januari 2016):

Type Aantal % Gem. frequentie per jaar
Motorcross 935 91,3% 49
Trial 206 20,1% 27
Enduro/off road 477 46,6% 29
Toer 122 11,9% 7,6
Geen motorrijder 10 0,1 % 0
Totaal 1024 170 % 65 per jaar

Opvallend is, dat veel rijders op meerdere typen motor rijden. Veel crossers willen elke week rijden. Trial en endurorijders rijden gemiddeld 1 keer per 2 weken. Uit de telling van het aantal rijders en het aantal motoren kan geconcludeerd worden dat er een forse toename van het aantal rijders verwacht mag worden zodra de crossbaan is gerealiseerd.

 

Vrijwilligers:
Bereidheid vrijwilligers o.b.v. telling juni 2016:

Vrijwilligers taak Aantal
Hulp bij aanleg baan 528
Hulp bij onderhoud baan 391
Hulp bij trainingen 331
Hulp bij wedstrijden 376
Hulp in de kantine 204
Deelname aan crowdfunding 198
Sponsoren 273

Dit zijn grote aantallen, waaruit blijkt dat er veel draagvlak is om te helpen de crossbaan te realiseren en te exploiteren.

Wat doen wij met dit resultaat ?
Uit het resultaat van de enquête is bepaald welke verhouding er zit tussen de marktbehoefte en de rendabele bezettingsgraad van de baan. Daarmee kan een benchmark worden uitgevoerd van de business case door deze te vergelijken met cijfers van andere crossbanen die rendabel worden geëxploiteerd. Zo kan voor de bank en voor de gemeente worden aangetoond dat de crossbaan bestaansrecht heeft.

Write a Reply or Comment