Nieuws

Stand van zaken nieuwe crossbaan

Begin dit jaar hebben we een enquête gehouden om de marktbehoefte te onderbouwen van de nieuwe motorsport accommodatie die wij in Noord-Holland noord gaan realiseren.

Met dit bericht willen we iedereen informeren over het resultaat van de enquête en over de voortgang van de crossbaan.

Voor een toelichting op het resultaat van de enquête: Resultaat enquête

Trainingslocatie Den Helder
Mede door alle reacties is de noodzaak van een permanente motorcrossbaan opnieuw aangetoond. De gedachte die wij hebben over de behoefte aan een motorcrossbaan is wederom bevestigd. De vergunning voor een tijdelijke trainingslocatie op de oude baan Kooypunt in Den Helder is voor de periode van 4 jaar verleend door de Gemeente Den Helder. We gaan hard werken aan de laatste voorbereidingen om deze trainingslocatie weer te openen. Meer informatie over deze trainingslocatie volgt binnenkort.

Voortgang project
Wij hebben een concept business plan opgesteld en hebben daarvoor een ontwerp gemaakt en de kosten geraamd. Door middel van de enquête is de behoefte aan de baan voldoende aangetoond. Ook hebben we het plan financieel doorgerekend en hebben bepaald hoe de investering terugverdiend kan worden. Daarbij zijn ook gegevens opgevraagd bij andere crossbanen om te zien welke inkomsten realistisch zijn. Verder is uitgebreid geluidsonderzoek gedaan om ervoor te zorgen dat aan de eisen van de gemeente en aan de wettelijke eisen kan worden voldaan. Dit onderzoek wordt binnenkort afgerond. Het blijkt niet gemakkelijk te zijn om aan de hogere dan wettelijke eisen te voldoen. Diverse sponsoren zijn benaderd, wat ertoe heeft geleid dat een groot deel van de aanlegkosten van de baan al door sponsoren wordt gefinancierd. We zijn er nu aan toe om de aanvullende financieringen voor aankoop van de grond en plankosten gedekt te krijgen.

Financiering
Momenteel zijn we druk bezig om de financiering rond te maken. Voor het gehele project is er een bedrag van ca. € 2,8 miljoen nodig om de voorbereidingen te treffen, de grond te kopen en de baan aan te leggen. Hiervan hebben we inmiddels ca. € 1,2 miljoen aan kosten gedekt door eigen middelen, een subsidie van de provincie, toegezegde sponsoring van bedrijven en inzet van vrijwilligers die willen helpen met de aanleg van de crossbaan.

Voor de financiering van deze aanvullende kosten denken wij aan Crowdfunding en uitgifte van aandelen in de exploitatiemaatschappij Sphinx BV, waar Stichting NHGS Phoenix momenteel de enige aandeelhouder van is. Het project kan worden gestart zodra we toezegging hebben voor tenminste € 90.000 financiering voor de planologische procedures. Dus heb je spaargeld over waar je meer rente over wilt krijgen dan bij de bank en wil je de Stichting ook helpen met de financiering van de nieuwe crossbaan!

Ben jij ook geïnteresseerd om mee te financieren voor het realiseren van de nieuwe baan of wil je hier meer over weten, kijk dan zeker even op: Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland

Wij willen je nogmaals danken voor je inschrijving. Via www.mc-nh.nl en onze Facebook pagina kun je op de hoogte blijven van het laatste nieuws.

Met vriendelijke groet namens Stichting NHGS Phoenix/MC Noord-Holland,
Gert Meereboer (voorzitter), Rob Schrama (secretaris) en Henk Boele (penningmeester)

Write a Reply or Comment