Nieuws

Noordhollands Dagblad – ’Zicht op motorcross Den Helder’

Noord-Hollands Dagblad

“’Zicht op heropening motorcrossbaan Den Helder”

Den Helder – De deur voor een tijdelijk crossterrein nabij Den Helder Airport is door de gemeente Den Helder heropend. Als alles volgens plan verloopt, kan er rond de zomer van volgend jaar weer getraind worden. Het gaat om twaalf trainingsdagen per jaar. Daarmee wil de gemeente de motorcrossverenigingen tegemoet komen tot er een permanente baan is.


Den Helder had in 2016 al voor vier jaar vergunning verleend voor het houden van trainingen op het terrein aan de Luchthavenweg. De rechtbank Alkmaar heeft de vergunning het jaar daarop echter vernietigd (redactie: wegens een procedurefout). Omdat het er vervolgens op leek dat de permanente crossbaan in de gemeente Hollands Kroon er niet meer zou komen omdat de begroting niet rond kwam voor de nieuwe baan, hebben burgemeester en wethouders van Den Helder eind 2017 besloten geen medewerking meer te verlenen aan motorcrosstrainingen in de marinestad.

Nieuwe situatie
Volgens de gemeente is een nieuwe situatie ontstaan. De gemeente Hollands Kroon werkt mee aan procedures om het multifunctionele terrein in die gemeente mogelijk te maken. Stichting Phoenix zet zich in voor de permanente crossbaan ’NC10’, locatie hoek Groetweg/Alkmaarseweg nabij Middenmeer. Er wordt een milieu-effectrapportage opgesteld.

Procedures
De gemeente Den Helder ziet dat als het bewijs dat er nu echt zicht is op de permanente baan. Daarom wordt medewerking verleend aan procedures om de tijdelijke trainingsbaan in Den Helder mogelijk te maken.

,,Als alles volgens plan verloopt, kan er rond de zomer van volgend jaar weer getraind worden’’, zegt wethouder Remco Duijnker. ,,Het gaat om twaalf trainingsdagen per jaar. Daarmee willen we de motorcrossverenigingen tegemoet komen tot er een permanente baan is. Nu kunnen zij nergens heen.’’

De vergunning gaat voor iets meer dan drie jaar gelden. Daarna is het over en uit. ,,Wat er ook gebeurt, het mag niet langer dan die drie jaar duren’’, zegt Duijnker.

Bron: Noord-Hollands Dagblad

Write a Reply or Comment