Nieuws

Noordhollands Dagblad – VVD Vraagt steun voor baan motorcrossers

Middenmeer – Nadat de VVD Den Helder de vergunning voor de motorcrossbaan twee weken geleden al op de politieke agenda had gezet, komt nu ook de VVD van Hollands Kroon met steun voor een vaste motorcross baan in Hollands Kroon. Ook de uitslag van de stelling “Motorcross: Laat Hollands Kroon het nu maar oplossen” stond deze week in de media. Ook deze week zijn er dus meerdere berichten in het Noordhollands dagblad over de motorcross verschenen en lijkt er een positieve draai aan het verhaal te komen.


Ook deze week verschenen er meerdere berichten in de media over de tijdelijke en definitieve crossbaan in Noord-Holland. Inmiddels zijn er bij de gemeenteraad Den Helder en Hollands Kroon intern vragen gekomen over de gang van zaken. Het nieuws dag tot dag.

Noordhollands dagblad:  VVD vraagt steun voor baan motorcrossers
Middenmeer – De VVD in Hollands Kroon heeft de hoop op een motorcrosscircuit aan de Alkmaarseweg/Groetweg in Middenmeer nog niet opgegeven. Met partijgenoten in Den Helder willen de liberalen bovendien dat het tijdelijk crossen op bedrijventerrein Kooypunt in de marinestad kan doorgaan totdat een definitieve baan in de Wieringermeerpolder is gerealiseerd.

Permanent
De VVD-fractie in Hollands Kroon is bang dat deze plannen voor een permanente motorcrossbaan op ‘locatie NC10’ (Alkmaarseweg/Groetweg) definitief van tafel gaan. De partij begrijpt kritische kanttekeningen die burgemeester en wethouders onlangs in een memo hebben geplaatst. Het college heeft twijfels over de financiële onderbouwing van de plannen door de motorcrossers. “De kritiek is op zich terecht, maar die moet volgens de VVD de opmaat zijn naar een oplossing en niet naar het afblazen van het plan”, aldus de politieke partij op haar website. “Als na bijna veertig jaar een momentum is opstaat om dit te laten slagen, dan is het nu.”

Vertrouwen
De Liberalen willen vna burgmeester en wethouders weten of er al nieuwe ontwikkelingen zijn, sinds de memo aan de raad is verstuurd. De VVD pleit voor meer vertrouwen in de motorcrossers. “Wat redelijkerwijs van een motorcrossfederatie mag worden verlangd., moet door haar ingevuld worden. Voor het overige moet de overheid vertrouwen op de zelfredzaamheden van de federatie, ook al is die boekhoudkundig niet altijd hard te maken.”

Eerder deze week:

Website VVD Hollands Kroon: Motorcross circuit NC10 nog niet opgeven
De fractie van de VVD Hollands Kroon is bezorgd over het welslagen van het motorcross-initiatief aan de Groetweg. De kritische kanttekening die B&W bij de huidige plannen maken is op zich terecht, maar voor de VVD moet deze kritiek de opmaat zijn naar een oplossing en niet naar het afblazen van het plan. Als na bijna 40 jaar een momentum is ontstaan om dit te laten slagen, dan is het nu. Daarom heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college.

De VVD steunt de principe-lijn van B&W dat de businesscase onder het plan moet kloppen. Daarom is de reactie van het college op het businessplan correct Maar aan de andere kant is ze van mening dat voor geen enkel ander sportcomplex in de regio zulke hoge exploitatie-eisen worden gesteld als voor de motorcrossfederatie.

Daarom pleit de VVD voor een gulden middenweg. Wat redelijkerwijs van de motorcrossfederatie mag worden verlangd, moet door haar ingevuld worden. Voor het overige moet de overheid vertrouwen op de zelfwerkzaamheid van de federatie, ook al is die boekhoudkundig niet altijd hard te maken.

In Den Helder was de kritische kanttekening van B&W in Hollands Kroon voor het gemeentebestuur aanleiding om niet langer toe te staan dat er wordt gecrosst op Kooypunt. Voor de VVD is dat te kort door de bocht. De fracties van Hollands Kroon en Den Helder hebben met elkaar afstemming gezocht hoe kan worden bewerkstelligd dat Kooypunt in beeld blijft als overbruggingslocatie totdat de procedure in Hollands Kroon is afgerond.

Bron VVD Hollands Kroon: website

 

Stelling Noorddhollands Dagblad:
Begin van de week komt het Noordhollands Dagblad – Schager Courant met de uitslag van de stelling “Stelling: Hollands Kroon moet het nu maar oplossen voor de motorcrossers”

De uitslag is 268 stemmen. Waarvan 78% eens en 22% oneens.

Eens: “Er is hier niet één plek waar ik mijn sport kan beoefenen. Vorig jaar werd ik Nederlands kampioen, maar zelfs daar was geen aandacht voor” Michel Hoenson”.
Oneens: “Den Helder heeft dertig jaar geleden de crossbaan gesloten, die moet dan ook voor een alternatief zorgen”


Meer nieuws

Zie ook ons verslag van vorige week voor de media: Noordhollands Dagblad – Motorcrossers in Den Helder weer met lege handen, of toch niet?


Mediaberichten
zie hieronder de mediaberichten van Noordhollands dagblad:

Donderdag 21-12-2017:

 

 

 

 

 

Zaterdag 16-12-2017:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdelijke trainingsbaan – Den Helder:

 

Write a Reply or Comment