Nieuws

Noordhollands Dagblad – Motorcrossers niet uit het veld geslagen

Noord-Hollands Dagblad

“Motorcrossers krijgen geen bankgarantie van Hollands Kroon voor permanente baan”

Middenmeer – Hollands Kroon wil geen bankgarantie van twee en halve ton verstrekken voor de bouw van een permanente motorcrossbaan op de hoek van de Groetweg/Alkmaarseweg tussen Winkel en Middenmeer.


De stichting Noord-Hollandse Geluids Sporten (NHGS) Phoenix heeft die borgstelling van de gemeente nodig om de bijna vijftien hectare grond voor de motorcrossbaan, nu provincie-eigendom, te kunnen kopen.

Onzekerheden
Hollands Kroon stelt dat het exploitatieplan van de tot Phoenix gefuseerde Niedorper Motorclub, Motorcross Club Den Helder en Motor- en Auto Club (MAC) Alkmaar nog ’te veel risico’s en onzekerheden’ bevat.

Volgens voorzitter Gert Meereboer van Phoenix is het besluit een tegenvaller, maar zijn de crossers – die al decennia wedijveren voor een vaste baan – beslist niet terug bij af.

Huiswerk
,,Wat niet is, kan nog komen’’, zegt hij. ,,We hebben extra huiswerk meegekregen. Zo vatten wij het op.’’

Aangeslagen
Aangeslagen? Dat zijn de motorcrossers, verenigd in Stichting Noord-Hollandse Geluids Sporten (NHGS) Phoenix, allermist. Ook al is het toch een tegenvaller dat Hollands Kroon weigert een bankgarantie van € 250.000,- af te geven voor een permanente motorcrossbaan tussen Winkel en Middenmeer.

Exploitatieplan
“We laten ons hierdoor niet uit het veld slaan. Het is niet zo dat ons hele exploitatieplan aan de kant wordt gelegd”, zegt Phoenix-voorzitter Gert Meereboer. “We zullen meer uit de kast moeten halen om Hollands Kroon alsnog te overtuigen en over de streep te trekken. We zijn daarover volop in overleg. Ze zien het nu niet zitten. Dat wil niet zeggen dat ze er een later stadium niet anders tegenaan kijken.” De honderden motorcrossers in Noord-Holland zullen hun activiteiten voorlopig op de tijdelijke baan op Kooypunt in Den Helder moeten uitoefenen. Of andere geldbronnen zien aan te boren om alsnog bijna vijftien hectare grond voor een permanente locatie op de hoek Groetweg/Alkmaarseweg van de provincie te kunnen kopen.

              “Crossers moeten extra geldschieters zien de vinden”

Burgemeester en wethouder van Hollands Kroon betreuren dat de gemeente vanwege ’te veel risico’s en onzekerheden’ geen borg kan staan. “Wat ons betreft is het niet verstandig om het traject op basis van de beschikbare gegevens nu voor te zetten”, aldus het college van burgemeester en wethouders.

“De afwijzing voor nu leidt tot vertraging, maar wij willen een circuit”, aldus Meereboer. “De laatste vier jaar is er intensief aan dit dossier getrokken, we gaan vroeg of laat zorgen dat er een oplossing komt.”

 

Write a Reply or Comment