Nieuws

Noordhollands Dagblad – Motorcrossers in Den Helder weer met lege handen, of toch niet?

Middenmeer – Na een tekstueel zeer ongelukkige memo van Hollands Kroon over de status van de Motorcross baan in Middenmeer, trekt de gemeente Den Helder zich nu ook terug. Zo begon deze week het nieuws. Ondertussen zijn er dagelijks berichten in het Noordhollands dagblad over de motorcross verschenen en lijken de kaarten eind van de week weer anders geschud.


Deze week verschenen er meerdere berichten in de media over de tijdelijke en definitieve crossbaan in Noord-Holland. Inmiddels zijn er bij de gemeenteraad intern vragen gekomen over de gang van zaken.

De motorcrossers willen maar één ding: een permanente baan. Een baan met zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Een baan waar met plezier de motorcross beoefend kan worden. De motorcrossers beschikken al voor lange tijd niet meer over een permanente baan. De Marinestad Den Helder is al meer dan 50 jaar een thuisbasis voor de motorcrossers, eerst op het Quelderspoor met een vaste baan en later op het huidige en tijdelijke terrein van Kooypunt. Nu moet er door de motorcrossvereniging zelf 15 hectare grond gekocht worden om een nieuwe baan te realiseren. Dit alles geheel op eigen kracht en kosten. Daarbij moet de nieuwe baan voldoen aan strikte geluidseisen. Een miljoenen investering!

De business case telt ondertussen al honderden pagina’s. Dit rapport wordt opgesteld door de motorcross vereniging zelf om zo te kunnen aantonen dat ze aan de extreem hoge eisen kunnen voldoen. Hier wordt door een heel team aan gewerkt met zelfs het inroepen van externe adviseurs. Jammer genoeg was dit plan voor de gemeente Hollands Kroon nog niet voldoende. Na nieuwe input van de gemeente wordt nu de laatste hand gelegd aan een nieuw rapport.

Het bericht begin deze week dat de tijdelijke locatie in Den Helder definitief gesloten zal worden kwam hard aan. Voor de nieuwe locatie is nog geen vergunning verleend en daarbij zal de bouw van die baan nog een aantal jaar duren. Een behoorlijke dijk moet rondom het terrein gebouwd worden om aan de eisen van de gemeente te kunnen voldoen. Aan de erfgrens van het terrein zal een strikte geluidseis (van een stiltegebied) moeten worden gehaald, terwijl er een drukke provinciale weg langs het nieuwe terrein loopt. Deze dijken kunnen niet in één keer worden aangelegd. Dat moet laag voor laag, inclusief tijd om te drogen en in te klinken. Dit maakt het een tijdrovende en kostbare operatie.

De tijdelijke vergunning voor de baan in Den Helder is daarom hard nodig. Andere opties om te rijden zijn er bijna niet in de kop van Noord-Holland. De baan in Den Helder grenst direct aan het vliegveld de Kooy, waar heel weinig mensen last van hebben. De start- en landingsbaan ligt in het verlengde van de motorcross baan. Ook de huidige baan heeft een meters hoge geluidswal om het geluid zoveel mogelijk te beperken. Er mag maar twaalf keer per jaar, een aantal uren per dag, worden gereden. In de zomermaanden mag de baan maar één keer in de maand open om zo tegemoet te komen aan de wensen van de gemeente. Daarnaast mag de baan alleen worden gebruikt voor trainingen, geen wedstrijden.

De beperkte vergunning was afgegeven voor een periode van vier jaar. Dit gaf de rijders de mogelijkheid om in ieder geval ergens te kunnen trainen. Een procedurefout bij de afgifte van de vergunning door de gemeente Den Helder heeft de rechtbank doen besluiten de vergunning ongeldig te laten verklaren. Er moet nu een nieuwe vergunningsprocedure gevolgd worden. Het was deze week een zeer onaangename verrassing voor de motorcrossvereniging dat de gemeente niet meer wilde meewerken aan een nieuwe vergunning. Een aparte wending in herhaal, gezien het feit dat vorig jaar vanuit gemeente Den Helder nog een vergunning is af gegeven voor vier jaar als overbruggingsperiode naar de nieuwe baan bij gemeente Hollands Kroon. Gelukkig zijn er in de tussentijd vragen gesteld door een aantal raadsleden in de gemeenteraad. Hopelijk zitten alle betrokken partijen binnenkort bij elkaar om zo snel mogelijk een oplossing te realiseren voor de tijdelijke baan in Den Helder en een definitieve vergunning voor een permanente baan in de gemeente Hollands Kroon.

De motorcrossers lopen nu al jaren tegen muren op bij provincie en gemeentes. Er zijn indertijd besluiten genomen waardoor een aantal zaken gerealiseerd zouden kunnen worden. Jammer genoeg worden er blijkbaar iedere keer weer punten gevonden om de motorcross te ontmoedigen. De Motorcrossers zullen echter blijven doorgaan met het zoeken naar oplossingen. Met hulp van een grote groep vrijwilligers en liefhebbers van deze sport blijven ze vechten voor de tijdelijke en definitieve baan.

Het Noordhollands Dagblad – Schager Courant heeft een stelling op hun website gezet: Stelling: Hollands Kroon moet het nu maar oplossen voor de motorcrossers


Mediaberichten
zie hieronder de mediaberichten van Noordhollands dagblad van dag tot dag:

Donderdag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdelijke trainingsbaan – Den Helder:

 

Write a Reply or Comment