Nieuws

Noordhollands Dagblad – ’Komend jaar klap op baan motorcrossers in Wieringermeer’

Noord-Hollands Dagblad

“’Komend jaar klap op baan motorcrossers in Wieringermeer.”

Gert Meereboer doet zijn verhaal vlak voordat de motorcrossers na vijf jaar voor het eerst weer terechtkunnen op de trainingsbaan op het Kooypunt bij Den Helder. ,,Dat is heel belangrijk. Daarmee krijgen we de ziel weer deels terug in de club. Dat hebben we nodig, want 2017 wordt voor ons een spannend jaar. Hopelijk kan de politiek vóór de zomer een klap geven op onze plannen, zodat we over een jaar of twee kunnen rijden in de Wieringermeer’’.

Door Mike Deutekomm – 27-12-2016, 10:22

De motorcross-preses is voorzichtig, maar zeker ook optimistisch over de slagingskans van de plannen. ,,De respons die we hebben gehad op onze enquête voor de toevoeging in de businesscase was geweldig. We hadden binnen mum van tijd veertienhonderd unieke inschrijvers. En het was geen simpele enquête hè, niet een paar multiplechoicevraagjes en dat was het. Je moest alles invullen, van je naam, geboortedatum en adres tot en met bij wijze van spreken je bankrekeningnummer aan toe. Dat hebben al die mensen gedaan. De behoefte van onze leden naar een eigen baan, een plek waar ze, net als bijvoorbeeld voetballers en handballers, gewoon elke week hun hobby kunnen bedrijven, is zo groot. Het is onvoorstelbaar. De bereidheid om te helpen, om ons waar dan ook mee te ondersteunen, is enorm. Zelfwerkzaamheid? Bij ons geen probleem. Financiële ondersteuning? Wij krijgen het voor elkaar. Daar ben ik van overtuigd.’’

Genieten
,,Daarom is het ook zo belangrijk dat de trainingsbaan in Den Helder weer tijdelijk opengaat. Dan kunnen we de crossers weer wat teruggeven. Niet alleen kunnen de echte wedstrijdrijders daar trainen, ook voor de recreanten in de breedtesport is het een kans om weer te genieten op hun motoren.’’

,,We hebben daar vergunning gekregen van de gemeente om er de komende vier jaar twaalf keer per jaar te mogen trainen. Met als concessie naar de buurt dat we in de zomermaanden juni, juli en augustus maar maximaal een keer per maand daar aan de slag gaan, de overige trainingen mogen we zelf indelen. Op die trainingsdagen komen niet alleen de wedstrijdrijders af, maar ook de vijftiger uit Sint Maarten die even lekker zijn crossmotor uit de schuur haalt. Een andere plek hebben die recreanten niet. Zeker van november tot en met april kun je nergens terecht in Noord-Holland en Friesland. Niemand heeft dan zijn baan voor elkaar, behalve wij nu.’’

Geluid
,,Maar dat is de tijdelijke baan. Met de permanente baan zijn we het afgelopen jaar flink opgeschoten. Alle zelfredzaamheid, de sponsoring, de eigen bijdrage van de leden, het wordt allemaal getackeld in de businesscase, die helaas nog niet openbaar is. We hebben nog twee punten te doen. Het vraagstuk van het geluid kunnen we aantoonbaar oplossen. Dan komen we bij het tweede punt: de aankoop van de grond. We willen als club liefst de grond zelf in beheer hebben en dus kopen en niet huren. De provincie heeft als eigenaar ook aangegeven niet veel voor een erfpacht- of huurconstructie te voelen. ’’

Afhankelijk
Meereboer gaat verder: ,,Nu zouden een paar welgestelde leden de grond mogelijk wel aan kunnen kopen, maar dan ben je als vereniging afhankelijk en dat moet je denk ik niet willen. De bank zou een aankoop van de grond wel willen financieren maar ziet op tegen de periode die we nodig hebben om de baan te realiseren, maar waarin we nog geen inkomsten hebben. De aanleg is immers geen punt, dat redden we grotendeels met zelfredzaamheid. Ook hebben we al een flink deel van het benodigde geld bijeen uit eigen middelen, via sponsoring, subsidie en inzet van de vrijwilligers. De rest willen bijeenbrengen via crowdfunding en de verkoop van aandelen in de exploitatiemaatschappij Sphinx BV, waarvan onze stichting nu nog de enige aandeelhouder is. Ik heb goede hoop dat dat ook gaat lukken.’’

Klap
Als dat ook voor elkaar is, gaat de uitgewerkte businesscase naar de gemeenteraad van Hollands Kroon. ,,En ik hoop dat de gemeenteraad er dan nog vóór de zomer van 2017 een klap op kan geven’’, zegt Meereboer. ,,We kunnen dan voldoen aan alle wettelijke eisen en vaak nog meer. Maar waarschijnlijk krijgen we dan nog te maken met procedures van enige tegenstanders, van wie ik hoop dat ze toch alsnog met ons in gesprek willen gaan. Dan kunnen ze zelf merken dat we serieuze sporters zijn die veilig hun sport willen beoefenen, met geen of zo min mogelijk overlast voor de omgeving.’’

Als die procedures zijn afgerond, kan de baan er snel komen, verwacht hij. ,,We zijn nog sterker georganiseerd dan een paar jaar geleden. We hebben een goed maatschappelijk netwerk van mensen die zich inzetten voor onze zaak. Wij zijn er klaar voor. Het moet duidelijk zijn voor iedereen dat hier de stekker niet meer uitgetrokken kan worden.’’

Zie ook: website Noord-Hollands Dagblad

Bron: Noord-Hollands Dagblad

Write a Reply or Comment