Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen motorcrossbaan Hollands Kroon

Nieuwe ontwikkelingen motorcrossbaan Hollands Kroon

Zoals jullie ongetwijfeld weten hebben we er alles aan gedaan om aan de door de Gemeenteraad van Hollands Kroon gestelde eisen in het Raadsbesluit van december 2013 te voldoen. Uiteindelijk hebben we aan bijna alle eisen kunnen voldoen. Ook voor de geluidsnorm is een oplossing gevonden. Deze eis was dusdanig omstreden dat er meerdere mogelijkheden waren om de eis uit te leggen.

Na zeer lang overleg met Hollands Kroon en hun adviseurs en met ons en de door ons ingeleende adviseurs is er uiteindelijk consensus bereikt over het feit dat de opgelegde geluidsnorm met geen mogelijkheid te realiseren was. We hebben dit goed kunnen onderbouwen richting het College van Hollands Kroon.

Op 30 januari 2018 heeft het College van Hollands Kroon besloten om een positief advies aan de Gemeenteraad uit te brengen over de opgestelde business case. De RUD heeft een positief advies gegeven over de gevonden oplossing voor de geluideis. Het doorlopen van de MER-procedure voor de motorcrosslocatie NC10 kan hierdoor aanvangen.

Op 22 februari 2018 heeft de Gemeenteraad van Hollands Kroon dit advies aangenomen en besloten dat wij door kunnen gaan met de procedures. Het betreffende Raadsbesluit hebben we nu ontvangen en we willen het positieve resultaat graag met jullie delen.

Dat houdt in dat wij nu de MER-procedure (milieueffectrapportage) gaan doorlopen. Hierin worden alle voor en tegens afgewogen voor alle betrokkenen en op basis van de definitieve uitslag hiervan zal moeten blijken of we verder kunnen met het traject.

Voor het doorlopen van de MER-procedure laten we ons adviseren door een extern bureau, wat ook het gros van de benodigde onderzoeken en de verslaglegging zal verzorgen.

Het hele traject van de MER-procedure is een kostbare aangelegenheid en zal de nodige tijd in beslag nemen.

Door het besluit is er een flinke stap in de goede richting gezet.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bestuur Stichting NHGS Phoenix / MC Noord-Holland

Write a Reply or Comment