Vaste motorcross baan!

Motorcrossbaan Noord-Holland

Aan alle liefhebbers van motorcross, trial en enduro in Nederland,
De kansen voor de realisatie van een permanente motorcrossbaan in Noord-Holland zijn nog nooit zo gunstig geweest als nu. De gemeente Hollands Kroon, de provincie Noord Holland en de motorsporters hebben een locatie aangegeven waar een crossbaan het beste kan worden gerealiseerd. Het is nu aan de motorsport‐beoefenaars zelf om een business plan op te stellen en in te dienen bij de gemeente, waarmee een planologische procedure gestart kan worden en vergunningen aangevraagd kunnen worden.

Het business plan moet beschrijven hoe de stichting de accommodatie wil inrichten, hoe deze kan worden gerealiseerd en hoe dit haalbaar wordt gemaakt. Vanwege het geluid die een crossbaan nu eenmaal veroorzaakt moeten forse geluidwallen worden aangebracht. De grond kan van de provincie worden gekocht zodra het bestemmingsplan is gewijzigd. De haalbaarheid van het plan hangt in grote mate af van de belangstelling bij motorsportliefhebbers om gebruik te gaan maken van deze crossbaan, de trial‐hindernissen en eventuele enduro‐route die op het terrein gerealiseerd kunnen worden. Op de crossbaan willen we ook Quads en zijspan toestaan op bepaalde dagen bij voldoende belangstelling. Ook wordt gekeken naar faciliteiten om het elektrisch rijden mogelijke te maken met cross, enduro of freeride op deze locatie.

Jouw reactie op bijgaand inschrijf en enquêteformulier is voor ons van groot belang om te kunnen onderbouwen welke voorzieningen het meest nodig zijn en welke gebruiksintensiteit en openingstijden voor wedstijden, training en recreatief gebruik haalbaar zijn. Als je enthousiast wordt van dit plan, vul dan het inschrijfformulier op deze website zo snel mogelijk in. Verspreid ook het adres van deze website www.mc-nh.nl en het nieuws over de nieuwe motorcrossbaan naar iedereen die je kent en die ook belangstelling heeft voor de motorsport. Hoe meer inschrijvingen hoe beter. Elke inschrijving kunnen we goed gebruiken.

Wat kan je van ons verwachten?
Het bestuur van de stichting gaat na goedkeuring van het business plan een Milieu Effect Rapportage (MER‐) procedure starten, de daarvoor benodigde onderzoeken laten uitvoeren en vergunning vragen voor de crossbaan. Als de bestemming van de grond is gewijzigd wordt de grond aangekocht en kan gestart worden met de aanleg. Dit zal op zijn vroegst in 2017 mogelijk zijn, waarna nog ongeveer een jaar nodig is voordat de crossbaan gebruikt kan worden. Natuurlijk is dit alleen mogelijk als de haalbaarheid van het plan aangetoond kan worden en er geen bezwaren tegen de vergunningen worden ingediend. Namens alle motorsportliefhebbers zullen wij er alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen. Er ook hard gewerkt met gemeentes en provincie aan een tijdelijke motorcrossbaan in Noord-Holland, welke misschien al in 2016 open kan bij voelde belangstelling.

Waar komt de crossbaan?
De beoogde locatie omvat een terrein van ca. 14,6 ha in de buurt van Aartswoud, ingesloten tussen de Groetweg, N242 (Alkmaar – Middenmeer) en het Groetkanaal. Er komt in ieder geval een grote en kleine crossbaan en een terrein waar trial-hindernissen geplaatst kunnen worden. De verdere inrichting kan naar de behoefte uit deze enquête worden ingevuld.

Help ons de baan te realiseren en schrijf je zo snel mogelijk in op deze website. Doormiddel van je inschrijving zullen we jullie ook persoonlijk op de hoogte houden over de voortgang van de nieuwe motorcrossbaan. Zie ook onze Facebook pagina www.facebook.com/mcnoordholland voor het laatste nieuws en “Like” de pagina.

Inschrijven: Enquête / inschrijving vaste baan

Met dank voor je reactie, het dagelijks bestuur van Stichting NHGS Phoenix,

Gert Meereboer, Rob Schrama en Gerrit Jansen

Logo Phoenix kleur
KNMV_LOGO_ALT
logo_MON_NW_2013