Inschrijving Lid/Donateur 2018

Lid - Donateur MC-NH / NMC 2018

Beste crossers, en cross liefhebbers(sters),

Ook dit jaar kan je donateur worden van MC-NH / NMC. We zijn een groeiende en enthousiaste motorcross club, met een eigen trainingsbaan en met vele leuke wedstijden en evenementen. Er wordt op de achtergrond gewerkt een definitieve baan in Middenmeer zodat we in de toekomst ook meerdere dagen per week trainingen kunnen verzorgen en natuurlijk meer wedstrijden.

Donateur / Lid:
Bij MC-NH wordt je Donateur! Waar wordt je niet lid? Een Lidmaatschap hoort bij een vereniging. MC-NH is een stichting(NHGS Phoenix) en een stichting kent geen leden maar donateurs. Het is gewoon het zelfde. Dus wordt je lid van MC-NH, dan wordt je donateur! Het donateurschap wordt aangegaan per kalenderjaar met de mogelijkheid om dit eenmalig af te sluiten of jaarlijks stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn van het jaarlijks donateurschap bedraagt twee maanden voor het eind van het kalenderjaar.

Waarom wordt ik donateur?:
We maken onderscheid tussen rijdende en niet rijdende donateurs. Er zitten veel voordelen aan het donateur worden. Je krijgt korting op de tarieven bij trainingen op ons circuit “Kooypunt” in Den Helder(zodra deze weer open is) en bij de wedstrijden wie wij organiseren. Aan de trainingsweek aan het eind van de zomer in Delfzijl kan alleen door donateurs worden meegedaan. De trainingsweek in Delfzijl is een gezellige en leerzame week, waarin elke dag door professionals les wordt gegeven. Voor de jeugdige rijders organiseren wij van de lente tot de herfst ook trainingen onder begeleiding van professionals op de donderdag middag/avond. Wil je als Donateur alleen gebruik maken van onze trainingsmogelijkheden, dat is natuurlijk ook goed. We willen met de club zoveel mogelijk mensen op hun eigen niveau de mogelijkheid bieden om hun sport uit te oefenen. Als Donateur houden we je ook op de hoogte van het laatste nieuws en help je ons ook met het realiseren van de nieuwe permanente baan. Ook als je niet rijdt is het voor ons van belang als je donateur wordt. In onze onderbouwing van het business plan voor de nieuwe baan en ter ondersteuning van onze aanvraag bij de gemeente Hollands Kroon is het van belang als we zo veel mogelijk donateurs hebben. Er zijn dus genoeg redenen om donateur te worden, rijdend of niet-rijdend. Steun ons, zodat wij verder kunnen werken aan ons einddoel: een vaste motorcrosslocatie in Hollands Kroon.

Tarieven donateur 2018:
Je kan rijdend of niet rijdend donateur worden. De kosten voor een donateur in 2018 zijn:

Rijdend donateur: € 50,- (per kalender jaar)
Niet rijdend donateur € 25,- (per kalender jaar)

Tarieven trainingen en wedstrijden:
Voor 2018 zijn de volgende tarieven van toepassing voor de trainingen en wedstrijden.

Trainingen (Den Helder):
Donateurs kleine baan € 10,-
Donateurs grote baan € 15,-
NIET-donateurs kleine baan € 15,-
NIET-donateurs grote baan € 20,-

Wedstrijden:
Donateurs tm. 50cc en brommers € 10,-
Donateurs 65 cc en hoger € 15,-
NIET-donateurs tm. 50cc en brommers € 15,-
NIET-donateurs 65cc en hoger € 20,-

p.s. wegens problemen met de vergunning is de trainingsbaan van Den Helder op dit moment gesloten. Er wordt hard gewerkt in samenwerking met de gemeente om de baan weer open te stellen.

Betaling:
Het is mogelijk om het donateurschap op meerdere manieren te betalen. Bij het inschrijfformulier kan jij je voorkeur opgeven. Op dit moment hebben wij de volgende keuzes:

1. Machtiging Bank (incasso-opdracht): Automatische incasso opdracht door de bank

2. Per Bank: Vermeld bij de betaling de naam van de rijder en woonplaats.
Bankrekeningnummer NL20RABO0344951871 t.n.v. Stichting NHGS Phoenix

3. Contant: Tijdens eerstvolgende training dag of wedstrijd bij de inschrijving

Privacy:

Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van activiteiten van onze motorcrossclub. Gegevens worden niet gebruikt voor reclame doeleinden en zullen ook nooit aan derden worden doorgegeven.

Mocht je er niet uitkomen met het inschrijfformulier Donateur 2018 of nog vragen hebben stuur een email naar : secretaris@mc-nh.nl

Succes met de inschrijving!

Groeten,

Bestuur en Medewerkers MC-NH / NMC

klik hieronder om naar het inschrijfformulier Donateur 2018 te gaan:
Inschrijfformulier Donateur 2018

note: Graag per deelnemer/donateur apart invullen. Inschrijving is definitief na het volledig invullen van het inschrijfformulier Donateur 2018 en betaling van het bedrag.
* zijn verplichte velden, overige velden zijn optioneel